Home / xbitbytetechx

xbitbytetechx

Terminologi Asas Dalam Berorientasikan-Objek

Terminologi Asas Dalam Berorientasikan-Objek | Program merupakan himpunan atau kumpulan arahan tertulis yang dibuat oleh programer atau suatu bahagian executable dari suatu software. Pemrograman pula merupakan suatu kumpulan urutan arahan ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, dimana arahan tersebut menggunakan bahasa yang difahami oleh komputer atau dikenali dengan bahasa pemrograman.Klik Sini Untuk …

Read More »

Kelebihan Berorientasikan-Objek

Kelebihan Berorientasikan-Objek | Merupakan satu organisasi perisian yang terdiri dari sekumpulan objek yang bekerjasama di antara satu sama lain. Setiap objek merupakan instant kepada sesuatu kelas dan kelas-kelas pula merupakan ahli kepada satu hirarki dalam hub pewarisan. Kelebihan Berorientasikan-Objek Ia masih menggunakan konsep aturcara berstruktur yang digabungkan dengan bentukKlik Sini …

Read More »

UML (Unified Modeling Language)

UML (Unified Modeling Language) | UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. Ia adalah satu bahasa piawai untuk menulis rangka tindakan bagi sesebuah perisian. UML diterima pakai pada tahun 1997 sebagai piawai bagi memodelkan sistem berorientasikan objek oleh OMG (Object Management Group, sebuah badan piawaian industri). UML (Unified Modeling Language) UML …

Read More »

Kegunaan UML (Unified Modeling Language)

Kegunaan UML (Unified Modeling Language) | UML adalah bahasa untuk menggambarkan bahasa permodelan BUKAN bahasa pengaturcaraan, menspesifikasikan bahasa permodelan BUKAN alatan CASE, membina proses BUKAN kaedah dan mendokumentasikan artifak bagi sesuatu sistem perisian. Kegunaan UML (Unified Modeling Language) UML ialah bahasa untuk menggambarkan : Ia boleh digunakan dengan menunjukkanKlik Sini …

Read More »

Gambarajah Use Case

Gambarajah Use Case | Gamabarajah Use Case ialah gambarajah yang menunjukkan satu set kes guna (use case), aktor dan perhubungan mereka. Ianya juga menggambarkan dalam cara yang sangat mudah fungsi-fungsi utama sistem dan pelbagai jenis pengguna (aktor) yang saling berinteraksi. Gambarajah Use Case Use case digunakan untuk lebih memahami fungsi …

Read More »

Gambarajah Kelas

Gambarajah Kelas | Gambarajah kelas ialah gambarajah yang menunjukkan kelas dan perhubungan di antara kelas yang tetap di dalam sistem dari masa ke masa. Ianya menggambarkan kelas, termasuk atribut, tingkah laku dan keadaan. Gambarajah Kelas Gambarajah kelas sangat serupa dengan gambarajah perhubungan entiti (ERD). Elemen dalam gambarajah kelas : Kelas …

Read More »
Report Artikel Lucah Dan Iklan PopUp Melampau
Close