Home / wannursyarifah / Biografi Imam Malik bin Anas

Biografi Imam Malik bin Anas

Biografi Imam Malik bin Anas

Imam Madzhab Maliki | Imam Malik bin Anas

Termasuk salah satu Imam Madzhab,iaitu madzhab Maliki dengan kitabnya yang terkenal Al Muwatha’. berikut ini serba sedikit mengenai Biografi Imam Malik bin Anas.

Nama: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Abi Amir bin Amru bin Al Harits bin ghailân bin Hasyat bin Amru bin Harits.

Kunyah beliau: Abu Adbillah

Nasab beliau:

Al Ashbuhi; adalah nisbah yang di tujukan kepada dzi ashbuh, dari Humair

Al Madani; nisbah…

Klik Sini Untuk Baca Artikel Penuh

Report Artikel Lucah Dan Iklan PopUp Melampau